Świetlica

Świetlica szkolna

                                            

 

            Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie przyjemnie, miło i pożytecznie spędzają

czas. Korzystają z sali świetlicowej, biblioteki i czytelni. Głównym celem działalności świetlicy jest

zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzieciom przebywającym na

świetlicy oferujemy zajęcia plastyczne, żywe słowo, zajęcia muzyczne, ruchowe, zajęcia z

wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Głównymi zadaniami  świetlicy realizowanymi w ciągu roku szkolnego są:

 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
 • właściwa realizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej,
 • współżycie w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań, 
 • pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy,
 • zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym udzielanie pomocy w nauce,

 

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, korzystają z gier i układanek.

Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, co stanowi ozdobę świetlicy i korytarza

szkolnego.                        

                                                                  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
  Nielisz 278
  22-413 Nielisz
 • 84 63-12-703

Galeria zdjęć