Zajęcia pozalekcyjne

Nasza szkoła oferuje różnorodne zajęcia dla uczniów

        W szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które

umozliwiają uczniom naszej szkoły rozwijać swoje zainteresowania kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność,

kreatywność i zaangażowanie.

Zajęcia pozalekcyjne spełniają następujące funkcje: kształcącą, integrującą, rekreacyjno-rozrywkową.

Zajęcia pozalekcyjne są dodatkową i dobrowolną formą pracy wychowawczej, która niesie za sobą takie korzyści jak:


• kształtowanie osobowości dziecka,


• rozwijanie jego zainteresowań,


• spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi,


• zabawa i rozrywka.

Najczęstsze formy pracy pozalekcyjnej:


Świetlice szkolne - podstawowym zadaniem jest doraźna pomoc dziecku w nauce, otaczanie troską i organizowanie pracy kulturalno-oświatowej.


• Koła zainteresowań - zasadnicze zadanie kół to wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. W szkołach organizowane są różne typy kół ze względu na różnorodność zainteresowań młodzieży: plastyczne, czytelniczo-medialne, umuzykalniające, origami, zajęcia promujace zdrowy styl życia, koło fotograficzne, itd.


• Koła przedmiotowe - rozwijają i zaspakajają konkretne zainteresowania dzieci: zajecia z matematyki, jęz.polskiego, koło ortograficzne, religijne, ekologiczne, itd.


• Koła sportowe – zajęcia o charakterze treningów sportowych. Zajęcia te zapewniały harmonijny rozwój organizmu dziecka.

                

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELISZU.pdf

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
    Nielisz 278
    22-413 Nielisz
  • 84 63-12-703

Galeria zdjęć